Nota prawna

Nota prawna
ukzsroda.pl oraz facebook.com/ukzsroda jest jedyną oficjalną stroną Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Środa” w Środzie Wielkopolskiej. Korzystanie z tej strony wiąże się z przestrzeganiem warunków praw autorskich.

Prawa autorskie:
Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, filmowe oraz ich układ na stronie ukzsroda.pl oraz facebook.com/ukzsroda podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania. Niedozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych bez uzyskania pisemnej zgody. Niektóre elementy strony ukzsroda.pl oraz facebook.com/ukzsroda są własnością podmiotów trzecich i są chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Nie pobieraj ze strony, nie kradnij. Udostępnij materiały ze strony z ich macierzystego źródła. Uszanuj pracę włożoną w tworzenie tej strony oraz materiałów pojawiających się na tej stronie! Pamiętaj o informacji o autorze i źródle. Jeśli potrzebujesz materiały w celach komercyjnych skontaktuj się z nami.